Limuzin bérlés - Partylimuzin
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - slideshow képek
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - belső
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - panoráma tető
Limuzin bérlés: +36 70 513 4553

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat GDPR 2018

www.partylimuzin.net Dobos Gábor E.V. székhelye: 1032.Budapest. Ágoston utca 58 6/58, Adószám: 66674539-1-33, Nyilvántartási szám: 37474284. Telefonszám.: +36705134553   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dobos Gábor E.V. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.partylimuzin.net weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit. Tudomásul veszi, hogy a limuzint egy rendezvény szervezés keretein belül, és nem közvetlenül veszi igénybe. A szabályzat célja Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Adataidat a weboldal üzemeltetője, Dobos Gábor  E.V.  kezeli, abban az esetben, ha azokat a weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlapon, vagy emailban, vagy telefonos megrendelés esetén, majd az azt követő weboldalhasználat során, önkéntesen megadja nekünk a www.partylimuzin.net  weboldalon.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, és szállítási és vagy számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe. Az adatkezelés nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásában NAIH-15278/1526

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A tárolt adatait törölni, töröltetni.

A www.partylimuzin.net  oldalon leadott rendelések során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: - Ügyfél neve, - E-mail címe,  - Ügyfél telefonszáma. További adatok megadására is van lehetőség nem kötelező jelleggel, mint Pl.: az Ügyfél adószáma-céges vásárlások alatt az Ügyfél céges adatai - Ügyfél számlázási címe.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, és nem reklám célú információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre, telefonszámára. 

Az adatkezelés célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése, információ a megrendeléssel kapcsolatban, kapcsolattartás, és számlázás. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor EV www.partylimuzin.net oldalon megadott személyes adatokat csak és kizárólag a megrendeléshez és a kapcsolattartáshoz használja fel, sem online sem egyéb módon nem adja ki!

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő leadott sikeres rendeléskor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: kapcsolattartás. Továbbá a megrendelésről információ küldése E-mailben, és vagy SMS-ben, esetleges problémák esetében telefonos egyeztetés a megrendeléssel kapcsolatosan, vagy a limuzinnal kapcsolatban. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat,  illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket, kizárólag nem reklám célú információkkal. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták!

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor www.partylimuzin.net

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása szolgál.

Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a saját megadott személyes adatait a www.partylimuzin.net oldalon találkató bármelyik kapcsolati formon kezdeményezheti, vagy közvetlenül e-mailben kérheti az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A nem regisztrált Ügyfél adatai is öt évig kerülnek tárolásra, vagy az ügyfél kérésére törlésre kerül.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre:

Az adatokat elsődlegesen adatkezelő, illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Ügyfél a weboldalra törzénő belépéssel magára kötelezően fogadja el, hogy elfogadja az Álltalános szerződési feltételeket (ÁSZF-et). Az Ügyfél csak rendezvény szervezés keretein belül, programon/csomagban szervezett, csak ellenszolgáltatás nélküli autóbuszos utazásra jogosult. Az ügyfél a weboldalra történő belépésekor és a weboldal használatával magára kötelezően fogadja el, hogy közvetlenül nem tud limuzint rendelni. Viteldíj ellenében történő személyszállítási szolgáltatást a vállalkozás nem ad! Kizárólag rendezvény szervezés keretein belül, belföldön, szerződésben meghatározott feltételekkel.

Az ügyfél jogai 

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor www.partylimuzin.net meg a kért tájékoztatást. 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.  Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Dobos Gábor www.partylimuzin.net ADATKEZELŐ NYILATKOZATA Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatodat milyen célra használjuk fel.

E-mail cím:
Ezen keresztül kap tájékoztatást rendelése állapotáról. Illetve szintén az E-mail címeden keresztül kap tájékoztatást az általunk szerződtetett, és az Ön által kiválasztott  szolgáltatásról.

Telefonszám:
Ezen keresztül kap tájékoztatást rendelése állapotáról. Illetve szintén a telefonon keresztül kap tájékoztatást az általunk szerződtetett, és az Ön által kiválasztott  szolgáltatásról.
Megrendeléssel kapcsolatos egyeztetésre ha szükséges. Tájékoztatás a  megrendeléssel kapcsolatosan, visszaigazolások küldése, többnyire SMS-formájában. Telefonon tartjuk a kapcsolatot a limuzin megrendelésének  teljesítése pillanatában is.

Név:
A nevét arra használjuk, hogy személyes kontaktot tudjuk  Önnel kialakítani. A rendelés teljesítésekor a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen, valamint így tudunk megszólítani Önt a leveleinkben és telefonon is.

Számlázási név és cím,  szolgáltatások listája, adószám:
Ha rendel tőlünk limuzint, elkérjük a számlázási nevét, telefonszámát és címét. Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

Megrendelő neve, telefonszáma:
Ezt megadjuk az általunk szerződtetett vagy saját kapcsolattartónknak és sofőrnek.

A számítógépe IP-címe és böngészőazonosítója:
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataiddal.

Közösségi oldalakkal való kapcsolatok:
Az Ön kényelme érdekében biztosítani tudjuk, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook) kommunikáljunk Illetve lájkolhatja, és vagy megoszthatja termékeinket, szolgáltatásunkat. Írhat véleményt online felületünkön az erre kijelölt helyen.

Megrendelések, vélemények:
Egy megrendeléshez az  Ön által  írt véleményét más is olvashatja. A véleménnyel segíthet  másoknak a szolgáltatás  kiválasztásában. Adataidhoz a www.partylimuzin.net  informatikai és ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik!

Postacímünk: Dobos Gábor E.V.  e-mail címünk Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Ezen elérhetőségünkön szívesen válaszolunk az adatai kezelését és védelmét érintő bármely kérdésedre. Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésre vagy panaszára  érdemben válaszolnunk, vagy azt megoldanunk, az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon: +36-1/39-11-400
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Internetoldal: www.naih.hu

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választania kell a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy Dobos Gábor E.V. www.partylimuzin.net  székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:
Budapest ll. és lll. kerületi bíróság
Cím: 1036. Budapest, Lajos utca 48-66
Központi telefonszám: +3614306500
E-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapest, 2018. Május  15.

Ez az adatvédelmi tájékoztató bármikor elérhető az alábbi címen: https://www.partylimuzin.net/adatvedelmi-nyilatkozat
Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el. Amit a következő linkre kattintva olvashatod el. https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

Top